VAN HALTEREN INFRA STEUNT DE POSTKAMER IN NIJKERK

n het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn dit jaar de kerstpakketten voor onze medewerkers betrokken bij de Postkamer in Nijkerk, een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

In de Postkamer is een Grand café, een bakkerij, een winkel en een creatief atelier gevestigd. Voor meer informatie: www.depostkamernijkerk.nl