NIEUWE DAMWANDEN VAARROUTE WESSEM – NEDERWEERT – BELGISCHE GRENS

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemerscombinatie Hakkers/Van Halteren zo’n 20 kilometer damwand vervangen aan het kanaal Wessem-Nederweert en een deel van de Zuid-Willemsvaart (Weert – Belgische grens). De meeste damwanden zijn aan het einde van hun levensduur of verkeren in slechte staat. Rijkswaterstaat legt ook aantal fauna-uitstapplaatsen aan waardoor dieren gemakkelijker in en uit het water kunnen komen en plas- en draszones waar flora en fauna zich kan ontwikkelen.
In november starten de werkzaamheden en zijn eind 2014 gereed. Rijkswaterstaat hecht eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd. Vanaf pontons worden diverse kranen ingezet. Werkschepen voeren materiaal aan en af. En in de bewoonde gebieden worden damwanden in de ondergrond geduwd in plaats van getrild. Een aantal kleinere graafwerkzaamheden vindt plaats vanaf de kant. Voor de scheepvaart leiden de werkzaamheden niet tot vertraging.

Groot onderhoud Vaarwegen
Rijkswaterstaat verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de Brabantse- en Limburgse kanalen én op de Maas. Deze werkzaamheden dragen bij aan een vlotte en veilige doorstroming op de vaarwegen. Veel van deze projecten worden uitgevoerd onder de noemer Groot Onderhoud Vaarwegen. Kijk op de pagina Groot Onderhoud Vaarwegen voor meer informatie over deze werkzaamheden.