AANVANG WERKZAAMHEDEN GOVA TE WEERT

Weert – Na maanden lange voorbereiding, realiseren ontwerp, verkrijgen vergunningen, opzoeken kabels en leidingen, zijn de werkzaamheden dan uiteindelijk én volgens planning gestart.
Direct na de kerstvakantie is er begonnen met het vervangen van de oevervoorziening op de Zuid-Willemsvaart tussen de Belgische grens en Sluis 16.
Begin volgende maand zal er in de stadskern van Weert gestart worden met het vervangen van de oeverbeschoeiing ter hoogte van de Werthaboulevard. Vanaf dat moment wordt er op vier locaties tegelijkertijd aan de oever gewerkt.
Om de directe omgeving te informeren is er op 7 januari, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een bewoners-informatieavond georganiseerd. De ca. 40 geïnteresseerden werden middels een presentatie ingelicht over de achtergrond, planning, duur en uitvoeringsmethodiek van de werkzaamheden. Daarnaast is er stil gestaan bij de mogelijke hinder die kan ontstaan en welke maatregelen worden getroffen om hinder te minimaliseren.
De belangrijkste maatregelen zijn het niet stremmen van (vaar)wegen, werken met geluidsarm materieel het monitoren van trillingen en ter plaatse van de stadskern van Weert wordt de stalen damwand de grond in gedrukt in plaats van getrild. Drukken staat bekend als een zeer geluidsarme en trillingsvrij methode om stalen damwand in de grond te zetten.

De presentatie en een overzicht van de werkzaamheden zijn via dit nieuwsbericht te downloaden.

Daarnaast is het project aangemeld bij de ‘Bewuste Bouwers’. Door te werken volgens de pijlers van de Bewuste Bouwers wordt het project in een zo’n goed mogelijke harmonie met de omgeving gerealiseerd. Vragen of klachten kunnen ook via de Bewuste Bouwers gemeld worden.
Meer informatie hierover vindt u op www.verbeterdebouw.nl

Het is de planning om de werkzaamheden langs de Zuid-Willemsvaart voor de jaarwisseling 2014/2015 af te ronden. De werkzaamheden aan het Kanaal Wessem-Nederweert zullen het 1e kwartaal van 2015 afgerond worden.

Omroep L1 heeft een nieuwsitem gemaakt over de start van de werkzaamheden. Deze is te zien door hier te klikken.

Download hieronder de bijlage(s) van dit nieuwsbericht:

– Overzichttekening Zuid-Willems vaart
– Overzichttekening Kanaal Wessem-Nederweert
– Voorlichtingsavond GOVa IVa – (Neder)Weert en Leudal